Detall de Procediments

Reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, Escoles Oficials d'Idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional