Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de places per a joves en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs 2022//2023.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen places en les residències juvenils de l'IVAJ, per al curs acadèmic 2022/2023 per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Joves que estudien títols oficials de les universitats de la Comunitat Valenciana.
  - Joves que estudien cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris.
  - Joves d'altres nacionalitats que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
  - Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten plaça han de tindre entre 14 anys i 30 anys en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i complir les condicions descrites en la Resolució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà des de l'endemà al de la publicació en el DOGV (el termini comença el 09/06/2022, fins al 04 de juliol de 2022. DOGV núm.9357 de 08/06/2022.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Si es fa de manera presencial, hauran de fer-ho preferentment i amb cita prèvia (https://ivaj.gva.es/es/cita-previa),
  en:- El Registre de la seu de l'IVAJ de València: C/ Hospital 11 València
  - en la Unitat Territorial de l'IVAJ d'Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (03002) Alacant.
  - en la Unitat Territorial de l'IVAJ de Castelló, C/ Orfebres Santalínea, 2, Castelló de la Plana
  - en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=215

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Les sol·licituds estan en la web de l'IVAJ: https://ivaj.gva.es/es/residencies
  - S'haurà de presentar la sol·licitud signada, (per a les persones menors d'edat, ho signarà el pare, la mare o el tutor/a) i la documentació segons l'annex II.
  -Si no es prestara consentiment en la sol·licitud per a comprovar les dades d'identitat i de residència, o si no fora possible obtindre aquestes dades, haurà d'aportar:
  a) En cas de ser de nacionalitat espanyola:DNI.
  b) En cas de tindre la ciutadania en un estat membre de la Unió Europea o que forma part de l'Espai Econòmic Europeu: certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers o certificat del dret a residir amb caràcter permanent. En tots dos casos haurà d'aportar-se passaport o DNI.
  c) Les persones que no es troben en cap dels supòsits anteriors: targeta d'identificació d'estranger.
  d) Document acreditatiu d'empadronament o de residència (no sent vàlid el certificat d'empadronament en la pròpia residència d'estudiants).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PLAÇA EN RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través del següent enllace
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  Si es fa de manera presencial, les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment i amb cita prèvia (https://ivaj.gva.es/es/cita-previa) en el Registre de l'IVAJ de València, d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans permesos en llei 39/2015.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=215

  Tramitació

  Anar a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp
  Aquest procediment, es tramita a través de tràmit telemàtic, requereix certificat electrònic..

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, de manera telemàtica, a través de l'enllaç següent
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  PREUS
  Els preus mensuals per persona a abonar en cada residència són:

  - Residència juvenil La Florida, d'Alacant:
  463,50 € en habitació individual.

  - Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana:
  450 € en habitació individual.
  408 € en habitació doble.

  - Residència juvenil Sant Crist de la Mar, de Benicarló:
  306 € en habitació doble.

  OBLIGACIONS
  Les persones admeses es comprometen a romandre en la mateixa durant tot el curs acadèmic lectiu que fixen la universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d'educació, o fins a acabar el projecte de l'activitat presentada.

  FORMALITZACIÓ
  Les persones que obtinguen plaça, hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en la qual se'ls haja adjudicat la plaça o en la Unitat Territorial de l'Ivaj de Castelló en el cas de la residència Mare de Déu del Lledó, des del dia 16 d'agost fins a les 14.30 hores del dia 30 d'agost de 2022.
  Han de portar:
  * 2 fotografies grandària carnet
  * fotocopia de la cartilla o targeta sanitària de la Seguretat Social, o de qualsevol altre document que justifique cobertura mèdica i sanitària
  * justificant de l'ingrés de la fiança

  Enllaços

  Enllaç residències

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 3 de juny de 2022, del director general de l'IVAJ, per la qual es convoquen places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs 2022/2023, per a joves, publicat en DOGV de 8/06/2022, número de DOGV 9357
  - Correcció d'errors de Resolució de 3 de juny, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ curse 2022/2023, per a joves. Dogv de 17/06/2022 número de Dogv 9364

  Llista de normativa

  Vore resolució convocatòria

  Correcció d'errors de Resolució de 3 de juny, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, convocatòria de places en residències juvenils de l'IVAJ curse 2022/2023. DOGV de 17/06/2022 número de DOGV 9364

  Llistat de seguiment

  Esmena de la convoctoria sobre places residències juvenils

  Tràmit de Renúncia de plaça i devolució de la fiança de la convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per a curs acadèmic 2022/2023

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.