• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Campanya Viu la Solidaritat: Camps de Voluntariat Juvenil, per a l'any 2019 (IVAJ)

  Objecte del tràmit

  Es convoca places, dirigides a joves residents en la Comunitat Valenciana, per a participar en la campanya Viu la Solidaritat, en el programa dels Camps de Voluntariat Juvenil de la Comunitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes i de països estrangers, en les convocatòries A, B i C.


  Convocatòria A: camps a la primavera
  Convocatòria B: camps a l'estiu
  Convocatòria C: camps a l'hivern

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar plaça en camps de voluntariat juvenil els joves residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar-se l'activitat corresponent, complisquen els requisits que marque el camp de voluntariat que trien.

  L'edat per a participar en els camps de voluntariat juvenil organitzats a la Comunitat Valenciana estarà compresa entre els 15 i els 30 anys. Els joves participants hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament de l'activitat, l'edat màxima assenyalada en cada camp de voluntariat.

  En els camps de voluntariat juvenil organitzats en altres comunitats autònomes i pel Servei Voluntari Internacional (SVI), les edats de participació seran les que fixe la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora de cada camp.

  Requeriments

  - Ser jove resident a la Comunitat Valenciana que, en iniciar l'activitat corresponent, complisca els requisits que marque el camp de voluntariat que trie.

  - L'edat per a participar en els camps de voluntariat juvenil organitzats a la Comunitat Valenciana estarà compresa entre els 15 i els 30 anys. Els joves participants hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament de l'activitat, l'edat màxima assenyalada en cada camp de voluntariat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CAMPS ORGANITZATS A LA COMUNITAT VALENCIANA:
  - Convocatòries A i C. Camps a la primavera i l'hivern: la quota per plaça i torn és de 30 euros, IVA inclòs.
  -Convocatòria B. Camps a l'estiu: la quota per plaça i torn és de 110 euros, IVA inclòs.


  CAMPS ORGANITZATS EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES I PEL SERVEI VOLUNTARI INTERNACIONAL (SVI):
  L'import d'aquests camps serà el que establisca la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora, i haurà d'ingressar-se en el compte bancari que s'indique en el seu moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La inscripció es realitzarà a les seus de l'IVAJ:
  - Carrer Hospital, 11, de València
  - Carrer Rambla Méndez Núñez, 41, d'Alacant
  - Carrer Orfebres Santalínea, 2, de Castelló de la Plana

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX III] FITXA SANITÀRIA. CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX IV] RENÚNCIA DE PLAÇA CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ. CAMPS DE VOLUNTARIAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La relació de places i projectes dels camps de voluntariat juvenil a la Comunitat Valenciana s'exposaran, com a mínim, cinc dies abans de l'inici del procés d'inscripció a les seus de les oficines de l'IVAJ d'Alacant, de Castelló de la Plana i de València, així com en el lloc web de l'IVAJ, http://www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat

  La relació de places i projectes dels camps de voluntariat juvenil en altres comunitats autònomes i a l'estranger s'exposaran a les seus de les oficines de l'IVAJ d'Alacant, de Castelló de la Plana i de València, així com en el web de l'IVAJ, www.ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat, a mesura que es dispose d'aquestes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Els participants en els camps de voluntariat juvenil es comprometran a:
  a) Treballar desinteressadament els dies i les hores estipulades en el projecte tècnic del camp en què s'inscriuen.
  b) Col·laborar en el desenvolupament de la programació de les activitats d'animació i participar-hi.
  c) Contribuir a l'organització general del camp (tasques de neteja, cuina, administració i semblants).
  d) Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants del camp.
  e) Romandre al camp des de l'inici fins al final de l'activitat programada.
  f) Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre altres, les següents:
  - Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat.
  - Complir els horaris en general.
  - No utilitzar vehicles particulars durant la realització del camp de voluntariat.

  L'incompliment, per part d'algun participant, de qualsevol aspecte d'aquest compromís podrà donar lloc a la seua exclusió de l'activitat.

  La no realització, per part d'algun participant, del treball tècnic o la falta dels requisits necessaris previstos en cada projecte tècnic podrà donar lloc a la seua exclusió de l'activitat.

  Enllaços

  Web IVAJ Camps de voluntariat juvenil

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la Campanya Viu la Solidaritat, en la modalitat de camps de voluntariat juvenil, per l'any 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.