Informe d'actuacions realitzades en matèria de prevenció d'incendis forestals recollides en el Pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) (art. 62.2 Llei 3/1993, forestal)

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2408842
|
Codi GVA: 21665
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Amb la finalitat de garantir la vigència i utilitat del pla local de prevenció d'incendis forestals, una vegada finalitzats els treballs, els municipis han de remetre a la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals, amb caràcter anual i abans del 31 de març de cada any, un...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Plans locals de prevenció d'incendis forestals: https://cjusticia.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/planes-aprobados INFORMACIÓ IMPORTANT: ABANS D'ACCEDIR A L'APLICACIÓ HAN DE DONARSE D'ALTA EN L’APLICACIÓ SEGUINT LES INSTRUCCIONS DEL VÍDEO EXPLICATIU: • RALPIF - Sol.licitud de recursos:...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments el municipi dels quals disposa d'un pla local de prevenció d'incendis forestals aprovat i vigent. (PLPIF)

Requisits

Les actuacions han d'estar contemplades en un pla local de prevenció d'incendis forestals aprovat i vigent i acompanyar-ho amb la cartografia digital, relacionant-ho amb l'estat de desenvolupament del seu pla local de prevenció d'incendis. Es recorda que s'ha d'adjuntar la cartografia digital...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Amb caràcter anual i abans del 31 de març de cada any.

Documentació
INFORMACIÓ IMPORTANT: ABANS D'ACCEDIR A L'APLICACIÓ HAN DE DONARSE D'ALTA EN L'APLICACIÓ SEGUINT LES INSTRUCCIONS DEL VÍDEO EXPLICATIU: • RALPIF - Sol.licitud de recursos: http://videos.gva.es/tiny/2x6ee • GVCLAU - Sol·licitud d'accés a recursos:...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics. En compliment del tràmit s'ha...
Saber més