SUG - Aportació documental per a sol·licitud de subvencions per a la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2451817
|
Codi GVA: 21696
Descarregar informació
Termini obert

Des de 15-10-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud de subvencions per a la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent, per iniciativa del sol·licitant, o a conseqüència d'un requeriment d'esmena emés per l'Administració. L'objecte de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
15-10-2021
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.03 2003).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015)
 • Ordre 4/2021, de 3 de setembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores...
 • Ordre 10/2022, de 23 de setembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Movilidad, per la qual s'estableixen les bases...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que siguen sol·licitants de les subvencions per a la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent.

Requisits

Haver rebut una notificació electrònica o haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud. En qualsevol cas haurà d'incloure el codi d'expedient de la seua sol·licitud. En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Tramitació Passos S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntar els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 15-10-2021

En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix cap termini; en cas d'haver rebut un requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

Documentació
- Imprés normalitzat de petició. - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits en la seua sol·licitud d'esmena.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més