Detall de Procediment

Credencial per a col·laborar en la tramitació de la inscripció com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 2858094
Codi GUC: 22116
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 10-03-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Inscripció de la persona tècnica col·laboradora per a ajudar a la persona interessada que no disposa de certificat digital o cl@ve en la tramitació de la inscripció com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana. Aquesta inscripció de la persona tècnica col·laboradora té els únics efectes que no apareguen les seues dades en la tramitació telemàtica de la inscripció de la persona interessada com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana. que en el seu lloc apareixeran els de l'entitat.

Observacions

En realitzar aquest tràmit el personal tècnic col·laborador assumeix les obligacions d'informar el sol·licitant de: - Els requisits que s'ha de complir per a poder inscriure's. - Quan s'haurà d'aportar la documentació acreditativa del contingut de la declaració responsable emplenada en el tràmit telemàtic d'inscripció. - La documentació que s'hauria de presentar per a acreditar el contingut de la declaració responsable emplenada en el tràmit telemàtic d'inscripció. - Vigència té la inscripció en el Registre de demanda d'habitatge. - Quan es podrà sol·licitar la renovació de la inscripció. - Què ocorre si no sol·licita la renovació. - Qualsevol altra informació referida a aquest procediment. És important saber que la grandària màxima per adjunt no podrà excedir de 60 Mb.

Requisits

- La persona tècnica col·laboradora haurà de disposar de certificat digital o cl@ve permanent.

Qui pot sol·licitar-ho?

El Secretari/a de l'entitat local o organisme que autoritzarà el personal empleat de l'entitat local o organisme amb la capacitat tècnica suficient per a realitzar la tramitació telemàtica d'inscripció amb certificat digital o cl@ve de la inscripció a les persones interessades com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • - Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges (DOGV núm. 9173, de 14.09.2021).

Termini

El tràmit està disponible de forma permamente

Documentació

Sol·licitud telemàtica.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

Observacions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

Esgota via administrativa