Detall de Procediment

Presentació de recurs de reposició contra resolució de la convocatòria de beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Codi SIA: 2512998
Codi GUC: 22118
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-05-2023
22-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet la presentació per via telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició contra la resolució per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris

Requisits

- La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o de persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest registre està disponible: . En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp . I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds de beques salari lligada a renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Termini

El termini per a interposar el recurs és d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Documentació

És recomanable que reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Els competents en l'expedient davant el qual es presenta el recurs.

Òrgans resolució

Els competents en l'expedient davant el qual es presenta el recurs.

Esgota via administrativa