Presentació de recurs de reposició contra resolució de la convocatòria de beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2512998
|
Codi GVA: 22118
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 23-05-2023

Fins 22-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet la presentació per via telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició contra la resolució per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
23-05-2023 al 22-06-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds de beques salari lligada a renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Requisits

- La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o de persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

 

- Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

- En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest registre està disponible:

. En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

. I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient davant el qual es presenta el recurs.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a interposar el recurs és d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Documentació
És recomanable que reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

Resolució

Òrgans resolució
Els competents en l'expedient davant el qual es presenta el recurs.