Tràmit de reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021]

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2847226
|
Codi GVA: 22279
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 22-07-2022

Fins 26-08-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021]

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
22-07-2022 al 26-08-2022
Normativa
 • ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar:

 

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. De l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022.

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. De l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022.

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 12 de maig de 2022 al 13 de juny de 2022.

- Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Del 14 de juliol de 2022 al 16 d'agost de 2022. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

- Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Del 22 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022.El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 27 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022.

Documentació
Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució