Detall de Procediment

Renúncia i Sol·licitud de devolució de camps de voluntariat juvenil, Viu la Solidaritat 2023 (IVAJ)

Codi SIA: 2857525
Codi GUC: 22334
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT des de 06-03-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet la sol·licitud de renúncia i la sol·licitud de devolució del programa de camps de voluntariat juvenil, dins de la campanya Viu la Solidaritat 2023.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones titulars, o els seus/les seues representants legals, de les sol·licituds presentades.

Termini

La renúncia a la plaça d'un camp de voluntariat haurà de presentar-se abans de l'inici de l'activitat. La sol·licitud de devolució haurà de presentar-se mitjançant document fefaent abans del començament de l'activitat o 48 hores després.

Documentació

En cas de malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat: certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari. En cas de malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, un certificat oficial degudament emplenat i signat. En altres causes de força major, haurà d'estar degudament justificat.

Presentació

Telemàtica
Aquest procediment, es tramita a través de tràmit telemàtic, requereix certificat electrònic. La persona interessada s'identificarà amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic., Aquest procediment, es tramita a través de tràmit telemàtic, requereix certificat electrònic. La persona interessada s'identificarà amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

La persona interessada s'identificarà amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal competent, qui procedirà en conseqüència.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa