Detall de Procediment

Tràmit per a la presentació telemàtica de dispenses, abstencions i recusacions a la participació en els òrgans de selecció d'un procediment selectiu en cossos docents.

Codi SIA: 2860832
Codi GUC: 22390
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(27-10-2022
31-08-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament de les persones membres dels òrgans de selecció que han de jutjar un procediment selectiu en cossos docents.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes. [2022/7208] Correcció d'errors de l'Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes. [2022/8588]

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada publicat el nomenament dels òrgans de selecció en el DOGV i d'acord amb els punts 5.1.3 i 5.1.4 de la convocatòria, s'obrirà un termini per a presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament. El termini de presentació de dispenses i abstencions serà del dia 27 d'octubre de 2022 al 3 de novembre de 2022. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa