Detall de Procediments

Tràmit per a lliurar telemàticament la programació didàctica relativa al procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per Ordre 45/2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a lliurar telemàticament la programació didàctica relativa al procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per Ordre 45/2021.

  Objecte del tràmit

  Lliurar la programació didàctica per a la seua aportació al tribunal corresponent del procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per Ordre 45/2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les persones excloses que hagen interposat recurs d'alçada pendent de resolució.

  Requeriments

  L'elaboració de la programació didàctica s'haurà d'ajustar al que es disposa per a cada cos en l'annex III de la convocatòria regulada per l'ORDRE 45/2021.

  El lliurament s'haurà de realitzar en un únic document amb format PDF que no supere els 20Mb.

  Si es presentara més d'una programació didàctica per a una mateixa especialitat, serà vàlida i es tindrà en compte exclusivament, l'última presentada en funció de la data i hora de registre, dins del període establit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des de l'endemà a la publicació dels llistats definitius de persones admeses i excloses fins al 22 de juny de 2022 (del 12 de maig de 2022 al 22 de juny de 2022).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPO_PRODIDAC_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22466

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Guia d'usuari per a la presentació de la programació didàctica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llistat de seguiment

  Cos de Mestres - portal web Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.