TECE - Sol·licitud del pagament anticipat a la subvenció d'un expedient del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici o del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Pla Next Generation EU).

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2892682
|
Codi GVA: 22656
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte la sol·licitud del pagament anticipat, segons els termes que estableix la base reguladora dinovena, de la subvenció corresponent a un expedient del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici o del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

L'atenció presencial es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. Per a aquesta atenció presencial, es requereix cita prèvia a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la...

Saber més
Normativa
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a...
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla...
 • Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • Llei 38/2003, general de subvencions.
 • Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Decret llei 6/2021, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments...
 • Llei 8/2021, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.
 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica la de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

L'aportació documental telemàtica o l'esmena la realitzarà la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (la sol·licitant o, si és el cas, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a això.

Requisits

Tindre un expedient, amb subvenció resolta favorablement, davant de la conselleria competent en matèria d'habitatge, relativa al Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici o del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment es tramita telemàticament. Les persones particulars, propietàries úniques d'edificis que no disposen de mitjans tècnics podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, situades a l'avinguda...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La sol·licitud del pagament anticipat es podrà fer una vegada rebuda la resolució favorable a la subvenció corresponent i abans d'haver finalitzat les obres objecte de la subvenció o haver finalitzat el termini per a això.

Documentació
L'imprés de sol·licitud, degudament omplit i subscrit. El document 469 de la carta de pagament de garanties atorgat per la Secció de Tresoreria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic o el justificant de trobar-se exempt d'aquesta obligació. TRAMITACIÓ DE LA CARTA DE GARANTIA Lloc de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona que aporta la documentació s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Cal disposar de certificat electrònic...
Saber més