Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el règim especial d'autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. PLA REACTIVA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el règim especial d'autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. PLA REACTIVA.

  Objecte del tràmit

  Respondre a l'impacte que la guerra d'Ucraïna, originada després de la invasió militar d'aquest país per Rússia el 24 de febrer de 2022, ha provocat en l'economia de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) de determinats subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics.
  Les ajudes directes ascendiran a 300€ per treballador i treballadora autònoma.

  Aquestes ajudes són finançades per la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les ajudes contemplades en aquesta convocatòria aquelles persones que complisquen els següents requisits:

  a) Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, des d'abans (o el mateix) 24 de febrer de 2022 i continuen inscrits en el moment de la publicació de la convocatòria (12/07/2022).

  b) Trobar-se d'alta en algun epígraf de l'IAE vigent, a data de 24 de febrer de 2022 i continuen inscrits en el moment de la publicació de la convocatòria (12/07/2022).

  c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

  d) Que els sol·licitants s'hagen vist afectats econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per aquesta, per l'increment dels costos energètics. Això s'acreditarà mitjançant una declaració responsable del sol·licitant, que s'ha vist afectat econòmicament, almenys per un import igual o superior a 300 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la sol·licitud de cita prèvia s'iniciarà a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2022 i finalitzarà a les 23.59 hores el 29 de juliol de 2022. La sol·licitud de cita prèvia donarà com a resultat l'assignació d'un període (data i franja horària) per a presentar telemàticament la sol·licitud d'ajuda.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.