Detall de Procediment

TECE - Aportació de documentació telemàtica a un expedient d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, corresponents a la convocatòria 2022.

Codi SIA:: 2927402
Codi GVA:: 22874
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 13-10-2022
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 corresponent a l'exercici 2022, a conseqüència d'una comunicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, en el seu cas, a iniciativa de la part interessada.

Observacions

Observacions

L'atenció presencial es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a l'Administració en línia.

Requisits

Requisits

Tindre un expedient en tramitació davant de la Conselleria competent en matèria d'habitatge de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges corresponent a la convocatòria 2022.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental telemàtica o l'esmena la realitzarà la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (la sol·licitant o, si és el cas, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a fer-ho.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022- 2025 (BOE núm. 2025, 19/01/22).
  • ORDRE 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9374, de 04.07.2022).
  • Correcció d'errors de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9427, de 14.09.2022).
  • Correcció d'errades de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9439, de 30.09.2022).
  • Resolució de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per a la millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9444, de 07.10.2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, podrà realitzar-se fins que concloga el termini d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes, segons la data de comunicació de l'objecció o el requeriment per part de l'Administració.

Formularis documentació

La requerida o que es considere convenient aportar, que s'ha d'adjuntar en format pdf (excepte el projecte, que es podrà aportar també com a fitxer comprimit tipus zip, rar o 7z) i utilitzar, si és el cas, els impresos associats que corresponguen, degudament omplits i signats, que es poden seleccionar entre els que es troben a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

Presentació

Presentació

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment es tramita telemàticament. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria situades a l'av. Aguilera, número 1 (03007 Alacant); av. La Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al c/ Gregori Gea, número 27 (46009 València), i a qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2001, de 10 de desembre, del Consell, on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la Direcció General amb competència en matèria de rehabilitació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa