Detall de Procediment

TECE - Aportació de documentació telemàtica a un expedient d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, corresponents a la convocatòria 2022.

Codi SIA: 2927402
Codi GUC: 22874
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 corresponent a l'exercici 2022, a conseqüència d'una comunicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, en el seu cas, a iniciativa de la part interessada.

Observacions

L'atenció presencial es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a l'Administració en línia.

Requisits

Tindre un expedient en tramitació davant de la Conselleria competent en matèria d'habitatge de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges corresponent a la convocatòria 2022.

Interessats

L'aportació documental telemàtica o l'esmena la realitzarà la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (la sol·licitant o, si és el cas, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a fer-ho.

Normativa del procediment

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, podrà realitzar-se fins que concloga el termini d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes, segons la data de comunicació de l'objecció o el requeriment per part de l'Administració.

Documentació

La requerida o que es considere convenient aportar, que s'ha d'adjuntar en format pdf (excepte el projecte, que es podrà aportar també com a fitxer comprimit tipus zip, rar o 7z) i utilitzar, si és el cas, els impresos associats que corresponguen, degudament omplits i signats, que es poden seleccionar entre els que es troben a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

El procediment es tramita telemàticament. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria situades a l'av. Aguilera, número 1 (03007 Alacant); av. La Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al c/ Gregori Gea, número 27 (46009 València), i a qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2001, de 10 de desembre, del Consell, on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació.

òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la Direcció General amb competència en matèria de rehabilitació.

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I AQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia.

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT, REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
 • PL. CARME, 4

  46003 - València/Valencia