Detall de Procediment

Normativa vigent en matèria d'Equivalències d'estudis obtinguts a Espanya, a efectes acadèmics i/o laborals, amb cicles de Formació Professional

Codi SIA: 2898097
Codi GUC: 22894
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què li serveix?

Relació de la normativa relacionada amb l'equivalència d'estudis a títols de Formació Professional

Informació complementària

Les equivalències estan establides en normativa oficial amb la qual cosa, excepte esment exprés en contra, no necessiten d'emissió i expedició de cap certificació des del MEFP. https://todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/equivalencias.html https://todofp.es/equivtitulos/servletequivtitulos Equivalències que requereixen sol·licitud: Estudis incomplets de: Tècnic auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa tindrà els mateixos efectes acadèmics que el títol de Graduat en Educació Secundària i els mateixos efectes professionals que el títol de Tècnic de la corresponent professió. Tècnic especialista de la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa tindrà els mateixos efectes acadèmics i professionals que el nou títol de Tècnic superior en la corresponent especialitat. Tramitació: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/equivalencias/equivalencias-con-fp.html

Presentació

Telemàtica