• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'adhesió d'empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum. Consum.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió d'empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum. Consum.

  Objecte del tràmit

  Facilitar que els empresaris o professionals puguen adherir-se al sistema arbitral de consum, a través del qual es poden solucionar les controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, com a alternativa excloent als tribunals ordinaris de justícia.

  EXCLUSIONS:
  No podran ser objecte d'arbitratge de consum les qüestions següents:
  -Les qüestions sobre les quals haja recaigut una resolució judicial ferma i definitiva.
  -Les matèries inseparablement unides a altres sobre les quals les parts no tinguen poder de disposició.
  -Les qüestions en què, d'acord amb les lleis, haja d'intervindre el Ministeri Fiscal en representació i defensa dels que, per no tindre capacitat d'obrar o de representació legal, no poden actuar per si mateixos.
  -Aquelles en què concórreguen intoxicació, lesió, mort o hi haja indicis racionals de delicte, incloent-hi la responsabilitat per danys i perjuís directament derivada d'estos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els empresaris o els professionals que desenrotllen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I PREFERENTMENT en els registres de LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM corresponent a l'àmbit territorial en què l'empresa o el professional desenvolupe principalment la seua activitat:

  * Registre de la JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA - València
  C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77. CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 1
  46018 - València
  Telf: 961209489
  Fax: 961209566

  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  PL. MAJOR, 1Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964355100
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM D'ALACANT
  C/ MAJOR, 39Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 965145600
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM D'ALACANT AMB SEU EN BENIDORM
  PASSEIG TOLLS, 2Ver plano
  03502 Benidorm
  Tel: 966870170

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - Imprés de SOL·LICITUD D'OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ al Sistema Arbitral de Consum (segons el model corresponent a cada Junta Arbitral, que figuren com a impressos associats a este tràmit), degudament omplit i firmat.

  2 - DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA a presentar junt amb l'imprés de sol·licitud d'oferta d'adhesió:

  - Còpia del document que acredite estar donat/ada d'alta en el IAE.
  - Còpia de l'escriptura de constitució (només en el cas de tractar-se de persones jurídiques).
  - Còpia del document d'apoderament del seu/s representant/s (només si es tracta de persones jurídiques).

  Impresos associats

  [SOLOAV] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (COMUNITAT VALENCIANA)

  [SOLOAA] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (ALACANT)

  [SOLOAC] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (CASTELLÓ)

  [SOLOAB] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (BENIDORM)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.