Ajudes per a sectors agraris especialment afectats per la situació generada per la crisi d'invasió d'Ucraïna, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana (mesura 22)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2982702
|
Codi GVA: 23202
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es tracta d'una mesura excepcional i puntual que esmena els problemes de liquiditat que posen en perill la continuïtat de les explotacions agrícoles de sectors especialment afectats per la crisi generada per la invasió d'Ucraïna, a través del Reglament (UE) núm. 2022/1033, del Parlament Europeu i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Si són d'explotacions agrícoles, però no tenen una sol·licitud d'ajudes PAC en 2022 o un Regepa registrat abans de l'1 de desembre de 2022, no tenen dret a ajuda.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Titulars d'explotacions agràries que estiguen incloses a 30 de novembre de 2022 en el Regepa de la Comunitat Valenciana i que tinguen almenys 0,5 hectàrees d'algun dels productes següents: - Caqui. - Nispro. - Fruiters de pinyol (bresquillera, prunera, albercoquer, nectariner i cirerer). - Raïm...

Saber més
Requisits

Hauran de complir les dimensions mínimes que estableix l'apartat anterior. Han de fer en la seua explotació alguna activitat relacionada amb almenys un dels següents objectius: economia circular, gestió de nutrients, ús eficient dels recursos, o producció respectuosa amb el medi ambient i el...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV Num. 9535 / 16.02.2023).

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, han d'aportar: - Domiciliació bancària. - Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. - Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, si...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds que es refereixen a titulars d'explotacions agrícoles s'han de presentar, preferentment, en el Portal del Ciutadà (https://sinapa.gva.es/SgaGpi), en l'opció de "Control documental/Expedient electrònic SU o REGEPA", segons l'expedient que tinguen. L'URL exacte seria aquest: - Si...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de resolució de concessió de l'ajuda finalitza el 31 de març de 2023.
  Quantia i cobrament
  El pagament s'efectuarà amb anterioritat al 15 d'octubre de 2023. Les quanties per a cada un dels sectors caqui, nispro, fruiter de pinyol (bresquillera, prunera, albercoquer, nectariner i cirerer) i raïm de taula seran les següents: - Per a explotacions d'una dimensió entre 0,5 i 1 hectàrea,...
  Saber més