Subvencions per a la formació de tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores, per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins de la Component 26 al territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea -NextGeneration EU-

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2979619
|
Codi GVA: 23214
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sufragar totes aquelles despeses derivades del procés d'ensenyament per a la formació de dones tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores que afavorisca la incorporació de les alumnes en els cursos de tècnic esportiu, tècnic esportiu superior, cursos de formació d'entrenadors i entrenadores de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les dones que complisquen amb els següents requisits:

- Tindre veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud.

- Acreditar que es troba matriculada i cursant els estudis corresponents durant l'any 2023, en qualsevol de les modalitats de cursos contemplades.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per mitjans electrònics, com s'indica en l'apartat de Sol·licitud, presentació autenticada.
Observacions

Recursos que procedeixen contra la resolució: Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud de la subvenció formulada en el document model que figura com a Annex III, les sol·licitants hauran d'aportar necessàriament la següent documentació: a) DNI, en cas de no autoritzar a la seua consulta per part de l'administració. b) Certificat d'empadronament en un...
Saber més

Resolució

Quantia i cobrament
QUANTIA a) Cursos de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior impartits per un centre autoritzat i que s'ajusten al que s'estableix en el Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que estableix l'ordenació general dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (BOE de 8 de novembre de 2007) en...
Saber més
Òrgans resolució
Sancions
Les que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.