Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat de sol·licitud d'ajudes per al PLA CONVIURE convocatòria 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2983089
|
Codi GVA: 23258
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-02-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de sol·licitud d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis de la Comunitat Valenciana. Pla Conviure convocatòria 2023. L'aportació documental pot ser per iniciativa de la persona...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
22-02-2023
Normativa
 • ORDRE 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que tinguen expedient obert de sol·licitud d'ajudes PLA CONVIURE convocatòria 2023.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds es presentaran telemàticament per mitjà de la persona representant de l'entitat local, mitjançant imprés normalitzat, degudament emplenat, mentre l'expedient no estiga arxivat o, si escau, dins del termini que l'administració establisca. La tramitació del procediment serà...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Sol·licitud

Termini
Des de 22-02-2023

L'aportació de documents haurà d'efectuar-se en el termini indicat en el requeriment d'aportació documental efectuat per l'administració o, en el seu cas, es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no es trobe l'expedient arxivat.

Documentació
La documentació que es considere oportuna adjuntar a l'expedient a què es fa referència (per iniciativa de l'entitat local o a conseqüència de requeriment d'esmena d'objeccions a petició de l'administració)
Forma de presentació
Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible que dispose d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la seua identitat: a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica