Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat del tràmit de sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura. Exercici 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2981545
|
Codi GVA: 23260
Descarregar informació
Termini obert

Des de 15-12-2023

Fins 31-12-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents per a completar i/o esmenar un expedient iniciat a través de sol·licitud de subvenció a l'empara de la RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

 

En aquest tràmit també es podrà incloure la justificació per part de les persones i entitats beneficiàries.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
15-12-2023 al 31-12-2025
Normativa
 • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

L'aportació documental o esmena, en el seu cas, la realitzarà la persona o entitat que va sol·licitar l'ajuda.

 

Hauran d'aportar-se els impresos corresponents a la modalitat sol·licitada: Programa 1, Programa 2 o Programa 3, que estan disponibles en l'apartat "Impresos associats"

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat per a la sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar pproyectos, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a...

Saber més

Formularis

Sol·licitud

Sol·licitud

Termini
Des de 15-12-2023 a 31-12-2025

El termini per a l'aportació de la documentació requerida per a la sol·licitud començarà l'endemà de la publicació de la Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les subvencions del Pla Irta. (DOGV núm. 9530, de 09.02.2032).

 

En cas de ser necessari, el termini per a esmenar la documentació requerida una vegada presentada la sol·licitud serà de 10 dies des de la recepció del requeriment d'esmena.

 

En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aportara documentació per a completar o esmenar el mateix, no es tindrà en compte.

 

- Una vegada iniciat l'expedient, la documentació que siga obligatori presentar per a justificar l'execució de l'actuació subvencionada es realitzarà a través del present tràmit en el termini màxim establit en la Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les subvencions del Pla Irta.

Documentació
- Impresos associats inclosos en el Tràmit de sol·licitud de cada Programa, segons corresponga a l'actuació, juntament amb la documentació necessària per a cadascun d'ells, indicada en la RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual...
Saber més

Formularis

Forma de presentació
Telemàtica
1.- Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (situat al principi de la pàgina), utilitzant el certificat de representant de l'Ajuntament o Entitat, reconegut i emés per l'ACCV. 2.- Emplenar el...
Saber més
Presencial

Si el sol·licitant és persona física i opta per presentar la documentació de manera presencial, haurà de fer-ho en els següents registres:

 

- Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ De la Democràcia 77. 46018 València Torre I.

 

- Direccions Territorials:

Alacant: Av. Aguilera, 1- entreplanta. 03007 Alacant

Castelló: Av. del Mar, 16. 12003 Castelló

València: C/ Gregori Gea, 27. 46009 València

 

- Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques

Saber més