Detall de Procediment

Tràmit per a l'aportació de documentació acreditativa dels mèrits declarats del procediment selectiu convocat per ORDRE 72/2022.

Codi GUC: 23290
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aportar els mèrits declarats en la inscripció al procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per ORDRE 72/2022.

Requisits

És necessari disposar d'una cita prèvia per a poder accedir al tràmit d'aportació de mèrits. Si encara no ha sol·licitat cita prèvia se li recorda que pot sol·licitar-la a través del següent enllaç des de les 10 hores del dia 21 de febrer de 2023 fins a les 15 hores del dia 21 de març de 2023, https://eturnos.gva.es/eturnos-front/EDUMERIT23/index.html?idioma=ca

Interessats

Persones participants en el procediment selectiu convocat per ORDRE 72/2022 que desitgen aportar la documentació acreditativa dels mèrits declarats en la seua inscripció.

Termini

Es podrà realitzar l'aportació dels mèrits en un termini de 48 hores a comptar a partir de la data i hora que li assigne el sistema de cita prèvia.

Documentació

La data i hora assignada proporciona un termini de 48 hores per a presentar la documentació acreditativa de mèrits. Només es tindran en compte els mèrits que s'hagueren declarat en la declaració responsable de mèrits (autobarem) adjunt a la sol·licitud d'inscripció. Les persones que s'hagen inscrit per diferents especialitats en aquesta administració convocant hauran de realitzar una aportació de mèrits per a cada especialitat sol·licitada dins del termini de 48 hores. Aquella documentació que obre en poder de l'administració, podrà consultar-se a través de l'aplicació OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/) i no serà necessari aportar-la en el tràmit. En el cas que en el full de serveis no conste l'especialitat dels anys de servei, haurà d'aportar-se en aquest tràmit la documentació acreditativa.

Forma presentació

Telemàtica
L'aportació de documentació haurà de realitzar-se, obligatòriament, a través d'aquest tràmit en la seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica. El tràmit no finalitza fins que es realitze el registre d'aquest.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia