Detall de Procediment

Tràmit per a la presentació telemàtica de dispenses, abstencions i recusacions a la participació en els òrgans de selecció del procediment selectiu extraordinari d'estabilització en cossos docents.

Codi SIA: 2982569
Codi GVA: 23292
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-02-2023
31-08-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament de les persones membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu extraordinari d'estabilització en cossos docents.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. [2022/10817] Correcció d'errors de l'Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes. [2022/8588]
  • CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. [2022/11436]

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada publicat el nomenament dels òrgans de selecció en el DOGV i d'acord amb el punt 5.1 de la convocatòria, s'obrirà un termini per a presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament. El termini de presentació de dispenses i abstencions serà de 5 dies hàbils, del dia 15 de febrer de 2023 al 21 de febrer de 2023. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa