Detall de Procediment

Sol·licitud de l'exempció de valencià.

Codi SIA: 210568
Codi GUC: 235
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar l'exempció de valencià. * L'exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d'una educació plurilingüe plena i l'assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües i pot posar en desavantatge l'alumnat per afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

Observacions

* RENÚNCIA A LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ Tots aquells pares, mares o tutors legals, o l'alumnat major d'edat, que hagen sol·licitat l'exempció de la matèria de Valencià o la tinguen concedida per resolució del director o directora general competent en matèria de plurilingüisme, poden renunciar a l'exempció a través del model d'instància de renúncia (annex II) on conste la data i la signatura de la persona interessada.

Normativa del procediment

  • Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133, d'1/12/83).
  • Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

Procés de tramitació

Tramitació de les sol·licituds d'exempció pels centres. La persona sol·licitant, o bé l'alumna/l'alumne si és major d'edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s'ha matriculat l'alumna o alumne, durant els mesos d'octubre, novembre i desembre després d'haver sigut informat per l'equip directiu. Quan la matricula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa