Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de l'exempció de valencià.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'exempció de valencià.

  * L'exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d'una educació plurilingüe plena i l'assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües i pot posar en desavantatge l'alumnat per afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Al centre on es formalitze la matrícula.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE RENÚNCIA A L'EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació de les sol·licituds d'exempció pels centres.

  La persona sol·licitant, o bé l'alumna/l'alumne si és major d'edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s'ha matriculat l'alumna o alumne, durant els mesos de setembre, octubre i novembre després d'haver sigut informat per l'equip directiu. Quan la matricula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

  Inici
 • Informació complementària

  * RENÚNCIA A LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ
  Tots aquells pares, mares o tutors legals, o l'alumnat major d'edat, que hagen sol·licitat l'exempció de la matèria de Valencià o la tinguen concedida per resolució del director o directora general competent en matèria de plurilingüisme, poden renunciar a l'exempció a través del model d'instància de renúncia (annex II) on conste la data i la signatura de la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133, d'1/12/83).
  - Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  - Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 4/1983, de 23 de novembre

  Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

  Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.