Detall de Procediment

Sol·licitud de l'exempció de valencià.

Codi SIA:: 210568
Codi GVA:: 235
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar l'exempció de valencià. * L'exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d'una educació plurilingüe plena i l'assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües i pot posar en desavantatge l'alumnat per afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

Observacions

Observacions

* RENÚNCIA A LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ Tots aquells pares, mares o tutors legals, o l'alumnat major d'edat, que hagen sol·licitat l'exempció de la matèria de Valencià o la tinguen concedida per resolució del director o directora general competent en matèria de plurilingüisme, poden renunciar a l'exempció a través del model d'instància de renúncia (annex II) on conste la data i la signatura de la persona interessada.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133, d'1/12/83).
  • Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tramitació de les sol·licituds d'exempció pels centres. La persona sol·licitant, o bé l'alumna/l'alumne si és major d'edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s'ha matriculat l'alumna o alumne, durant els mesos d'octubre, novembre i desembre després d'haver sigut informat per l'equip directiu. Quan la matricula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa