• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Depòsit de garantia (garantia definitiva-valors).

  Objecte del tràmit

  Garantir el compliment del contracte per part dels licitadors,

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones jurídiques i físiques que complisquen les condicions establides en l'expedient de contractació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'establit en l'adjudicació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * NOTA:
  D'acord amb l'art. 1 de l'Ordre de 14 de febrer de 1986:
  · Es considera necessària la presentació:

  En la Secció de Tresoreria de:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Aval emés per qualsevol entitat amb capacitat suficient per a obligar en l'esmentat acte.

  * Requisit indispensable de l'aval: tindre l'entitat avalista poders validats per l'assessoria jurídica de la Generalitat Valenciana; validesa indefinida d'aquest fins que l'Administració no n'ordene la cancel·lació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació en el mostrador de la Secció de Tresoreria facilitant dades de l'empresa i de la licitació a què s'opta.

  -La Secció de Tresoreria estén el document 469 de carta de pagament de fiances i l'entrega a la persona interessada.

  -La persona interessada fa l'ingrés en la Caixa.


  * NOTA: L'aval queda en depòsit en els serveis territorials fins que s'extingeix el motiu pel qual
  va ser imposat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 7/3/86).
  - Reial Decret 390/1996, d'1 de març, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 70, de 21/3/96).
  - Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 2922, de 4/2/97).
  - Reial Decret 161/1997, de 7 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48, de 25/2/97).
  - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261 de 31/10/07).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 14 de febrer de 1986

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.