Detall de Procediments

Obtenció electrònica del certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF corresponent a rendiments de treball dels empleats públics al servici de la Generalitat (excepte personal estatutari de sanitat).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció electrònica del certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF corresponent a rendiments de treball dels empleats públics al servici de la Generalitat (excepte personal estatutari de sanitat).

  Objecte del tràmit

  Acreditar les retencions o els ingressos a compte de l'IRPF practicats per la Generalitat als seus empleats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El personal al servici de l'Administració del Consell i algunes entitats autònomes (SERVEF, IVAJ, INVASSAT, IVAT, AFGA), el personal docent dels centres públics de la Generalitat i el personal dels cossos de l'Administració de Justícia transferits a esta, així com els becaris.

  ACLARIMENT: PERSONAL DE CENTRES EDUCATIUS:
  El personal dels centres educatius pot accedir al certificat d'IRPF a través del procediment descrit en el punt anterior, o bé, per mitjà de l'aplicació informàtica que posa a la seua disposició la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, tal com es descriu en la seua pàgina web: http://sai.edu.gva.es/?q=es/node/271

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els certificats electrònics de retencions i ingressos a compte de l'IRPF es posaran a disposició del contribuent abans de l'obertura del termini de declaració d'este impost i estaran disponibles durant el termini de validesa tributària de les dades.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No cal, ja que el tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRED_IRPU&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2570

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRED_IRP&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2570

  Tramitació

  Es pot accedir a través d'este enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2570

  Per a iniciar este tràmit amb la Generalitat es requerix:
  - Correu electrònic de la Generalitat (@gva.es), o
  - Acreditació de firma electrònica emesa per l'Agència de Tecnologia, o
  - Certificat electrònic (ACCV), o DNI electrònic.

  Per mitjà d'este tràmit s'obté, en suport electrònic, el certificat d'IRPF corresponent a rendiments de treball de la Generalitat.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació d'este servici pot utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de tindre dificultats en l'execució del procediment telemàtic, consulteu l'enllaç de "Preguntes freqüents". Les còpies dels certificats dels empleats públics que no hagen pogut obtindre's en format electrònic, acreditada la causa de no obtindre'ls, podran ser sol·licitades als següents centres gestors:
  a) El personal docent, en el seui centre de treball.
  b) La resta d'empleats públics de les conselleries i entitats autònomes, en el departament de nòmines de les seues conselleries i entitats.
  c) El personal de l'Administració de Justícia, en les unitats administratives de la Direcció General de Justícia.

  Enllaços

  Preguntes freqüents

  Verifiqueu certificat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18.12.2003).
  - Decret 57/2013, de 3 de maig, expedició electrònica certificat IRPF (DOCV núm. 7018, de 07.05.2013).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

  Vegeu el Decret 57/2013, de 3 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.