Inscripció o actualització de dades en el Registre vitícola de la Comunitat Valenciana (RVCV)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211102
|
Codi GVA: 2581
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2020

Fins 31-12-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar a l'Administració qualsevol canvi que es produïsca en el Registre vitícola, tant de titularitat com de característiques de la vinya de la parcel·la.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2020 al 31-12-2025
Al·legació / AportacióTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Conreadors de vinya de vinificació de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Tindre la documentació necessària per a justificar el canvi del Registre vitícola sol·licitat.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2020 a 31-12-2025

Podrà presentar-se la sol·licitud per a inscriure o actualitzar els dades que consten en el Registre Vitícola entre l'1 de gener i el 30 de juny de cada any.

 

Amb la finalitat de dur a terme la integració dels dades que consten en el registre vitícola en el SIEX amb el major rigor possible, s'amplien els terminis regulats en l'article 4 de l'Ordre 7/2018, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, referits a les sol·licituds d'actualització del registre vitícola fins al 31 de desembre de 2025, per Resolució de 24 de març de 2023, de la directora general de Política Agrària Comuna, d'ampliació de terminis d'inscripció i actualització en el registre vitícola de la Comunitat Valenciana.

 

A partir de 2026, el termini per a presentar sol·licituds per a inscriure o actualitzar els dades que consten en el Registre Vitícola es realitzarà durant els primers 6 mesos.

 

Documentació
- Imprés de sol·licitud normalitzat i omplit degudament. - Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, en cas que aquests no autoritzen la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud. En cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, al...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds d'autorització de replantació o substitució de vinyes de vinificació es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la següent URL:...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini de resolució i notificació de les sol·licituds és de sis mesos. Una vegada haja transcorregut el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Obligacions
- Qualsevol viticultor o viticultora està obligat a declarar totes les parcel·les de vinya que conree en la seua explotació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i a facilitar la informació requerida perquè la inscriguen en el Registre vitícola comunitari. - Qualsevol modificació en les dades...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, BOE núm. 236, de 02/10/15.