• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Programa "Menjar a casa", dirigit a les persones majors que volen continuar vivint als seus domicilis.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa "Menjar a casa", dirigit a les persones majors que volen continuar vivint als seus domicilis.

  Objecte del tràmit

  El programa "Menjar a casa" està dirigit a millorar la nutrició de les persones majors perquè entén que una nutrició adequada contribueix de manera decisiva a la salut, el benestar i la qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

  L'objectiu és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones majors interessades han de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  - Tindre 65 anys o més.
  - Tindre 60 anys i trobar-se en situació de dependència i per a persones amb discapacitat en situació de dependència, majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys beneficiària del programa.
  - Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de l'entitat local que es responsabilitzen d'aquesta tasca.
  - Estar empadronades en algun dels ajuntaments que participen en el programa i l'ajuntament del qual haja formalitzat el conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  - Necessitar el servei, acreditat mitjançant un informe social i un informe mèdic favorables.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La gestió de les sol·licituds s'ha d'efectuar a través dels equips socials de base dels ajuntaments participants.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es facilitarà en els serveis socials dels ajuntaments que han formalitzat el conveni i s'acullen al programa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD INDIVIDUAL DEL SERVICI DE MENJAR A CASA A L'AJUNTAMENT DE

  BAREM PER A ACREDITAR LA NECESSITAT D'AJUDA DE MENJAR A CASA

  INFORME MÈDIC (Annex a sol·licitud de "Menjar a casa")

  INFORME SOCIAL (Annex a sol·licitud de "Menjar a casa")

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.