Detall de Procediment

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic esportiu superior, o equivalents a l'efecte acadèmic.

Codi SIA: 210579
Codi GUC: 264
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-05-2023
29-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a l'accés als estudis universitaris cal superar una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes dels estudis efectuats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en aquests.

Observacions

Dates d'exàmens en Convocatòria Ordinària: 6, 7 y 8 de juny de 2023. Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 19, 20 i 21 de juny de 2023. El termini acaba a les 14 hores del dia 21 de juny de 2023 Dates d'exàmens en Convocatòria Extraordinària: 4, 5 y 6 de juliol de 2023. Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 12, 13 i 14 de juliol de 2023. El termini acaba a les 14:00 hores del dia 14 de juliol de 2023.

Termini

CONVOCATÒRIA ORDINARIA DE JUNY El termini de matrícula serà del 22 al 29 de maig de 2023 per Acord de la Comissió Gestora de les Proves d'Accés a la Universitat. El termini finalitzarà a les 14 hores del dia 29 de maig. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL El termini de matrícula serà del 19 al 26 de juny de 2023 per Acord de la Comissió Gestora de les Proves d'Accés a la Universitat. El termini finalitzarà a les 14 hores del dia 26 de juny.

Documentació

- Sol·licitud de realització de les proves. - Pagament de les taxes.

Presentació

Presencial
L'estudiantat ha de sol·licitar la realització de la prova en els centres d'Educació Secundària en què hagen fet els estudis. També l'estudiantat de cicles formatius que vulguen realitzar la Fase Voluntària ha de formalitzar la matricula en el centre on va cursar els seus estudis.

Enllaços

Procés de tramitació

Els centres remetran a la Universitat a la qual estiguen adscrits, les sol·licituds de l'estudiantat per a la realització de les proves.

òrgans de tramitació

Els centres d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa