• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Devolució de garanties en metàl·lic per transferència bancària.

  Objecte del tràmit

  Normalitzar els procediments per a la devolució de fiances en metàl·lic per transferència bancària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que hagen optat a un procediment de contractació amb la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir de l'autorització de devolució.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  A la Intervenció Territorial de:

  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de transferència bancària amb indicació de l'entitat en la instància de sol·licitud de devolució. S'hi haurà d'adjuntar obligatòriament la carta de pagament original del depòsit de la fiança i la diligència de la conselleria davant de la qual s'imposa la fiança com que és procedent la devolució.
  - DNI de la persona interessada o, si escau, poders de la persona física o jurídica que retira la fiança.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'organisme que va signar el contracte tramet la sol·licitud a Intervenció, on s'expedix l'oportuna ordre de pagament, que, degudament complimentada, passa a la Tresoreria Territorial, la qual efectuarà la transferència.

  Inici
 • Informació complementària

  - Si la carta de pagament original no pot presentar-se per haver-se perdut, els serveis territorials corresponents sol·licitaran un informe de l'autoritat a la disposició de la qual s'haja constituït perquè faça constar que la carta de pagament no es troba en poder seu i que no té declarada cap responsabilitat que afecte la fiança esmentada.

  - Les fiances constituïdes mitjançant un aval bancari podran ser tornades una vegada emés l'informe, que s'unirà a l'orde de pagament.

  - Quan es tracte de fiances constituïdes en metàl·lic o en valors mobiliaris, es procedirà a la publicació de la pèrdua en el DOGV i, una vegada transcorreguts dos mesos sense reclamació de tercers, podrà procedir-se a la devolució amb un certificat que s'unirà a l'orde de pagament, acreditatiu d'haver complit estos punts.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment, la constitució i la devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 07/03/1986).
  - Reial Decret 390/1996, d'1 de març, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de desplegament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (BOE núm. 70, de 21/03/1996).
  - Orde de 16 de desembre de 1996 per la qual es modifica l'Orde de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 2922, de 04/02/1997).
  - Reial Decret 161/1997, de 7 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48, de 25/02/1997).
  - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 261 de 31/10/2007).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 14 de febrer de 1986.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.