Detall de Procediments

Sol·licitud de lliure elecció de metge o servici d'atenció especialitzada.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de lliure elecció de metge o servici d'atenció especialitzada.

  Objecte del tràmit

  Els usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut podran triar metge o servici d'atenció especialitzada, després de la indicació del metge d'atenció primària o d'un facultatiu especialista del Sistema Valencià de Salut, de qualsevol dels departaments de salut en què s'ordena el Sistema Valencià de Salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona que, d'acord amb la normativa estatal aplicable, tinga la condició d'assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut i estiga en possessió d'una targeta sanitària individual, expedida per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

  La sol·licitud de lliure elecció de servici d'atenció especialitzada o facultatiu especialista serà efectuada per:
  a) La persona titular del dret.
  b) La persona autoritzada pel titular del dret.
  c) La persona que tinga la representació legal (cas de menors d'edat no emancipat o quan es tracte d'una persona incapacitada per resolució judicial per a l'exercici del dret). En el cas de menors d'edat sota la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud podrà efectuar-se per les persones que en tenen conferida la guarda, en virtut d'una resolució d'acolliment familiar o residencial.

  Requeriments

  És necessari que el metge i/o pediatre de l'equip d'atenció primària o metge d'atenció especialitzada del Sistema Valencià de Salut indique la necessitat d'atenció especialitzada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud podrà presentarse, preferentment, en el servici d'Atenció i Informació al Pacient del departament de salut on preste servicis el metge o es trobe el servici d'atenció especialitzada objecte d'elecció, sense perjuí de poder presentar-se en el Registre General de la conselleria amb competències en matèria de sanitat o en qualsevol dels llocs a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  SECRETARIA TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 961925635
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA -CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 12Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA-LA FE
  AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106Ver plano
  46026 València
  Tel: 961244290

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de lliure elecció de metge o de servici d'atenció especialitzada adreçada al gerent del departament de salut on es trobe el facultatiu o el servici d'atenció especialitzada objecte d'elecció, o al comissionat de la Conselleria de Sanitat, en el cas que es tracte de departament de salut amb règim de concessió administrativa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ DEL SERVICI D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA O FACULTATIU ESPECIALISTA

  [ANNEX I] AUTORITZACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LLIURE ELECCIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPECIALITZADA DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SALUT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.