Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de certificats qualificats de Representant d'Entitat emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Objecte del tràmit

  Els certificats qualificats de Representant d'entitat reconeixen la capacitat legal d'una persona física d'actuar en nom d'una persona jurídica per mitjans electrònics. El titular d'un certificat de Representant d'entitat podrà signar electrònicament i identificar-se front a serveis i aplicacions informàtiques en nom de la persona jurídica a la qual representa de forma segura.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-los aquelles persones físiques que posseïsquen la capacitat legal i completa de representar a l'entitat, persona jurídica.

  Requeriments

  El titular ha de tindre la capacitat legal i completa de representar a l'entitat i poder actuar en el seu nom.
  L'entitat ha de disposar de CIF i el titular de DNI, NIE o passaport espanyol en vigor.
  A més, el titular ha d'estar en possesió d'un certificat digital personal i en vigor, que haja sigut emés per l'ACCV, o dels certificats del seu DNI electrònic.

  Inici
 • Taxes

  Els certificats qualificats de Representant d'entitat emesos per l'ACCV tenen un cost associat que pot consultar-se a https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/Tasas/tasa-ACCV-repentitatsw.pdf

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/Tasas/tasa-ACCV-entidad.pdf

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament del certificat pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit o ingrés bancari.

  -Si es desitja pagar amb targeta de crèdit, el sol·licitant serà redirigit a la Botiga virtual després d'omplir el formulari i aportar la documentació.

  - Per a abonar l'import mitjançant transferència, veure imprés de pagament:
  https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/Tasas/tasa-ACCV-repentidadsw.pdf

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El tràmit s'inicia telemàticament i finalitza amb l'emissió en línia del certificat, per al cas dels certificats de Representant en suport programari.

  D'haver sol·licitat un certificat de Representant en targeta criptogràfica, el titular disposa d'un termini de 15 dies des de la recepció de la targeta, per a dirigir-se presencialment a qualsevol Punt de Registre d'Usuari (PRU) de l'ACCV i completar l'emissió del certificat. Podrà trobar el PRU més pròxim en https://www.accv.es/va/troba-el-teu-pru/

  El procediment complet es descriu a https://www.accv.es/va/certificats/representant-programari/ i https://www.accv.es/va/certificats/representant-targeta/, respectivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per als certificats de Representant d'Entitat que s'emeten en suport programari, així com per als quals s'emeten en targeta criptogràfica, la documentació a aportar s'especifica als enllaços https://www.accv.es/va/certificats/representant-programari/ i https://www.accv.es/va/certificats/representant-targeta/, respectivament.

  En tots dos casos, l'apartat Formalitzar una sol·licitud, descriu el tipus de documentació que es necessita per a cada tipus d'entitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a obtindre el certificat de Representant d'Entitat en suport programari haurà de realitzar prèviament les següents accions:

  - Realitzar el pagament pel certificat.
  - Determinar i preparar la documentació a aportar.
  - Omplir i enviar el formulari web de l'apartat Formalitzar la sol·licitud.
  - Validar el compte de correu-e que s'associa al titular del certificat.

  Si el pagament es desitja realitzar mitjançant targeta de crèdit, aquest pas es completarà després d'emplenar el formulari i aportar la documentació.

  Inici
 • Informació complementària

  * RENOVACIÓ DE CERTIFICATS
  Els certificats de Representant d'entitat emesos per l'ACCV tenen un període de validesa de tres anys.
  La renovació d'un certificat d'aquest tipus suposa la revocació del certificat actual abans que caduque i l'obtenció d'un nou des de l'inici, abonant el seu corresponent import.

  * RESOLUCIÓ DE DUBTES
  Per a resoldre dubtes pot dirigir-se a https://www.accv.es/va/contacta/

  Enllaços

  Enllaç informació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Marc legal.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.