Detall de Procediments

Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (firma electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) de l'IVF.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (firma electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) de l'IVF.

  Objecte del tràmit

  Els certificats reconeguts d'entitat reconeixen la capacitat legal d'una persona física d'actuar en nom d'una persona jurídica per mitjans electrònics. El titular d'un certificat reconegut d'entitat podrà firmar electrònicament i identificar-se davant de servicis i aplicacions informàtiques en nom de la persona jurídica a la qui representa de forma segura.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-los els administradors de l'entitat, els seus representants legals i voluntaris de poder suficient a estos efectes.

  Requeriments

  El titular ha de tindre la capacitat, legalment reconeguda, de representar a l'entitat. Si la representació és voluntària, s'haurà d'aportar un poder notarial prou, amb una clàusula específica per a poder sol·licitar el certificat d'entitat.
  A més, l'entitat ha de disposar de CIF i el titular de DNI, NIE o passaport espanyol en vigor.

  Inici
 • Taxes

  Els certificats reconeguts d'entitat emesos per l'ACCV tenen un cost associat que pot consultar-se en: http://www.accv.es/empresas/certificados/sello-electronico-de-entidad-en-tarjeta/

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/Tasas/tasa-ACCV-entidad.pdf

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament del certificat pot realitzar-se per mitjà de targeta de crèdit o ingrés bancari.
  Vegeu l'imprès de pagament: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/Tasas/tasa-ACCV-entidadsw.pdf

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El tràmit s'inicia telemàticament i finalitza amb l'emissió en qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) de l'ACCV.
  El procediment complet es descriu en: http://www.accv.es/empresas/certificados/sello-electronico-de-entidad-en-tarjeta/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'haurà de presentar la documentació següent per correu electrònic o fax:
  Justificant de pagament de la taxa.
  DNI/NIE o passaport espanyol en vigor del titular.
  CIF de l'entitat.

  Una altra documentació que acredite l'existència i vigència de l'entitat, així com la capacitat del titular per a representar-la completament.

  Els detalls sobre la documentació a presentar es descriuen en l'enllaç següent: http://www.accv.es/empresas/certificados/sello-electronico-de-entidad-en-tarjeta/

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a formalitzar la sol·licitud del certificat ha de realitzar els següents tres passos. Llija atentament les instruccions i realitze-les en l'orde indicat:

  1. Realitzar el pagament pel certificat.
  2. Completar i enviar el formulari web de sol·licitud.
  3. Remetre la documentació a l'ACCV

  Inici
 • Informació complementària

  * RENOVACIÓ DE CERTIFICATS
  Els certificats reconeguts d'entitat emesos per l'ACCV tenen un període de validesa de tres anys.
  La renovació d'un certificat d'este tipus suposa la revocació del certificat actual abans que caduque i l'obtenció d'un nou des de l'inici.

  * RESOLUCIÓ DE DUBTES
  Per a resoldre dubtes pot telefonar al número de suport 902 482 481 / 963 866 014 o enviar una consulta a través del formulari web: http://www.accv.es/contacto/.

  Enllaços

  Enllaç informació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Marc legal.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.