Instal·lació de gas liquat de petroli (GLP), gas natural comprimit (GNC) i/o gas natural liquat (GNL,GNLC) i hidrogen en fase gas per a la seua utilització com a carburant per a vehicles de motor (Estacions de serveis pera vehicles de gas ) en estacions de servei (ITC-5). Nova instal·lació, modificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211232
|
Codi GVA: 3191
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar la posada en servici de noves instal·lacions d'estacions de servici per a vehicles de gas, modificació , canvi de titularitat i baixa. NOTES IMPORTANTS: Si l'estació de servici a gas se situa en una instal·lació de subministrament a vehicles IP04 amb canvi de depositari (Estació de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació requerida (de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA). - Si la documentació és correcta, s'inscriurà en el registre corresponent. - Si escau requeriment d'esmena. - Si escau inspecció. - En el seu cas obertura d'expedient sancionador

Sol·licitud

Termini
Termini obert

15 dies des de la data del primer ompliment

Documentació
(D'alguns documents existeixen models normalitzats tant en el procediment com en el tràmit telemàtic): NOVA INSTAL·LACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la...
Saber més