Sol·licitud d'informació i certificacions al Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211242
|
Codi GVA: 3261
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Acreditar si un Terreny Forestal de la Comunitat Valenciana s'ha vist afectat per un incendi. - Els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi queden subjectes a les prohibicions de classificació o reclassificació urbanística preceptuades en la normativa reguladora del sòl no...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica nacional de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o bé que tinga establit el seu domicili en qualsevol dels estats membres, té accés al Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana. Ningú està obligat a acreditar cap tipus...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. Qualsevol persona física o jurídica, tindrà accés al Registre de terrenys forestals incendiats de la Comunitat Valenciana. Ningú estarà obligat a acreditar cap mena d'interés per a accedir a la informació existent en el Registre. Respecte...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Qualsevol persona física o jurídica, tindrà accés al Registre de terrenys forestals incendiats de la Comunitat Valenciana. Ningú estarà obligat a acreditar cap mena d'interés per a accedir a la informació existent en el Registre. Respecte a les peticions d'informació: a) Hauran de referir-se a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
S'estableix un termini general màxim de dos mesos per a resoldre les peticions d'informació.