Depòsit d'actes d'eleccions sindicals.Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210615
|
Codi GVA: 351
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Depòsit actes d'eleccions sindicals.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) Poden promoure aquestes eleccions: · Les organitzacions sindicals més representatives. · Les que compten amb un mínim d'un 10 % de representació de l'empresa. · Els treballadors de l'empresa per acord majoritari. 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) ...

Saber més
Normativa
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de...
 • Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE...

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Del resultat de l'escrutini, s'estendrà acta segons el model normalitzat, en la qual s'inclouran les incidències i protestes que hi ha hagut, si és el cas. Una vegada redactada l'acta, serà signada pels components de la taula, els interventors i el representant de l'empresari, si n'hi ha. 2....
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els promotors han de comunicar a l'empresa i a l'Oficina Pública d'Eleccions el seu propòsit de fer eleccions amb un termini mínim d’un mes d'antelació a l'inici del procés electoral.

Documentació
- Com a primer pas, presentació del preavís d'eleccions. - Els documents necessaris per a fer les eleccions en l'empresa es troben a la disposició dels treballadors en la pàgina web de la Generalitat Valenciana i en les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals (Servei...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l';enllaç directe al qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més
Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o a qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’administració local si,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució
Comissió Provincial d'Eleccions.