Detall de Procediments

Alta, modificació o baixa en el registre integrat industrial d'empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió tipus 1 i 2. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta, modificació o baixa en el registre integrat industrial d'empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió tipus 1 i 2. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Es referix als equips de pressió i als conjunts sotmesos a una pressió màxima admissible PS superior a 0,5 bar.
  S'entén per equips de pressió els recipients, les canonades, els accessoris de seguretat i els accessoris de pressió.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de l'empresa o el seu representant legal.

  Requeriments

  Les instal·lacions requeriran la presentació d'un projecte tècnic realitzat per un tècnic competent.

  La instal·lació dels equips de pressió de les categories I a IV hauran de realitzar-la empreses instal·ladores d'equips de pressió habilitades, d'acord amb la categoria necessària per a cada tipus d'instal·lació.

  Les reparacions que afecten les parts sotmeses a pressió dels equips de les categories I a IV hauran de realitzar-les empreses reparadores d'equips de pressió. Tot equip de pressió, una vegada reparat, haurà de ser sotmés a una inspecció per un organisme de control, que emetrà el certificat corresponent.

  Per a modificar de forma important un equip de pressió de les categories I a IV caldrà presentar un projecte tècnic firmat per un tècnic competent. El projecte s'acompanyarà d'un certificat de conformitat emés per un organisme de control. Després de l'execució de la modificació haurà d'emetre's un certificat de direcció tècnica per un tècnic titulat competent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I preferentment en:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ALTA
  - Declaració responsable d'empresa de servicis en matèria de seguretat industrial (DEREPRAM o DEREPRUE).

  MODIFICACIÓ
  - Declaració responsable d'empresa de servicis en matèria de seguretat industrial (DEREPRAM o DEREPRUE).

  CESSAMENT
  - Declaració responsable d'empresa de servicis en matèria de seguretat industrial (DEREPRAM o DEREPRUE).

  Impresos associats

  [DEREPRAM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA DE SERVICIS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL: INSTAL·LADORA / REPARADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ

  [DEREPRUE] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA PROCEDENT D'UN ALTRE ESTAT DE LA UE: INSTAL·LADORA / REPARADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.