• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (exclusivament refrigeració i ventilació) amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (exclusivament refrigeració i ventilació) amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta les noves instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ), tramitar les reformes i els canvis de titularitat de les dites instal.lacions d'edificis de la potència indicada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En concloure la instal·lació

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=450

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN ELS SUPÒSITS D'ALTA DE NOVA INSTAL.LACIO:
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent i annex (CERINSCA).
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions (AUTNOT), si escau i només en el supòsit de tramitació presencial.
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).
  - Declaració responsable del tècnic que projecta i certifica (DECRESTE) , només si el projecte manca de visat.

  EN ELS SUPÒSITS DE REFORMA :
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent i annex (CERINSCA).
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, en cas que no acudisca el titular (AUTNOT) , si escau i només en el supòsit de tramitació presencial.
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).
  - Declaració responsable del tècnic que projecta i certifica (DECRESTE) , només si el projecte manca de visat.

  EN EL SUPÒSIT DE CANVI DE TITULARITAT:
  -Imprés de sol·licitud (SOLISCAL)
  -Document acreditatiu de la venda de la instal·lació o de la seua tramitació (presentat a liquidació de l'impost)
  -Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, (AUTNOT) , si escau i només en el supòsit de tramitació presencial.

  * NOTA: La legislació establix que el titular té l'obligació de contractar el manteniment de les instal·lacions. En este sentit, podrà trobar en els documents associats una guia del contingut del contracte de manteniment.

  Impresos associats

  [SOLISCAL] SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)¹

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERINSCA] CERTIFICAT FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICI

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CON-MNTO] REQUISITS MÍNIMS QUE HAN DE CONSTAR EN EL CONTRACTE DE MANTENIMENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.