Informació sobre l'exercici de venda domiciliària. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3016384
|
Codi GVA: 506
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
- La venda domiciliària és la realitzada professionalment per mitjà de la visita del venedor, o dels seus empleats o agents, al domicili dels possibles compradors, tant si es produïx l'entrega de la cosa venuda en el moment mateix, com si no. - No es considerarà venda domiciliària l'entrega de...
Saber més
Informació complementària
Per a la pràctica de la venda domiciliària hauran de complir-se els requisits següents: - Les empreses que realitzen venda domiciliària a la Comunitat Valenciana hauran de depositar una fiança caucional de garantia, ajustada al seu volum de negoci, per la possible responsabilitat civil que...
Saber més
Normativa