Detall de Procediments

Sol·licitud per a beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, la edat de jubilació efectiva de la qual no haja sigut als 65 anys
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per a beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, la edat de jubilació efectiva de la qual no haja sigut als 65 anys

  Objecte del tràmit

  Convocar els beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana a l'empara amb l'Orde de 16 de gener de 2008 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, majors de 65 anys la edat de jubilació efectiva dels quals no haja sigut als 65 anys, a fi de sol·licitar el pagament de les quantitats que haurien d'haver percebut en concepte de la dita ajuda des que van complir els 65 anys fins a l'edat efectiva de jubilació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Beneficiaris de l'ajuda a l'empara Orde de 16 de gener de 2008 majors de 65 anys l'edat de jubilació efectiva del qual no haja sigut als 65 anys i que van accedir a l'ajuda en alguna de les estes modalitats:

  a) Titulars d'explotacions que han cessat definitivament en l'activitat agrària, d'ara en avant cedents.
  b) Treballadors de les explotacions els titulars del qual hagen cessat definitivament en l'activitat agrària.

  Requeriments

  REQUISITS DELS CEDENTS:

  a) Haver complit 65 anys d'edat i l'edat de jubilació efectiva del qual no haja sigut als 65 anys
  b) Haver cotitzat a qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social un període previ tal que els permeta completar, en arribar a l'edat de jubilació efectiva, almenys els anys necessaris per a tindre dret a percebre la pensió de la Seguretat Social.
  c) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

  REQUISITS DELS TREBALLADORS:

  Els treballadors de les explotacions els titulars dels quals cessen en l'activitat agrària amb fins comercials per a poder ser beneficiaris de les ajudes, hauran de complir els requisits següents:

  a) Haver complit els cinquanta-cinc anys d'edat i l'edat de jubilació efectiva dels quals no haja sigut als 65 anys
  b) Haver cotitzat en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social durant un període previ que els permeta completar, en arribar a l'edat de jubilació efectiva, almenys els anys necessaris per a tindre dret a percebre la pensió de la Seguretat Social, i dels quals els dos anteriors al cessament, hagen sigut ininterromputs.
  c) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la sol·licitud d'estes ajudes serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGV.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - En les oficines comarcals de la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (per a qualsevol informació sobre la ubicació d'estes, telefoneu al 012).

  - I preferentment en les oficines comarcals i en els registres següents:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=581

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud caldrà aportar la documentació següent:

  1. DNI del sol·licitant o del representant legal, en el cas que no haja autoritzat a l'Administració a la seua consulta

  2. Acreditació d'estar corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Sòcia, en el cas que no haja autoritzat a l'Administració a la seua consulta.

  3. Informe de vida laboral de la Seguretat Social

  4. L'acreditació de la titularitat de dades bancàries per al pagament de les ajudes, per mitjà del document normalitzat de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.