Sol·licitud per a realitzar concurs esportiu de pesca marítima.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210715
|
Codi GVA: 646
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- La celebració de concursos o competicions esportives en les quals es pretenga superar els límits de captura establits, necessitaran una autorització del cap dels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província respectiva.

- Aquesta autorització serà necessària igualment quan la zona de celebració ha de reservar-se als participants.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Federacions de Pesca de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La celebració de concursos de pesca marítima, sense perjuí de les altres autoritzacions, permisos o llicències que per raó de l'activitat o del lloc de la celebració puguen correspondre, requerirà una autorització, que la concedirà: a) El ministeri competent en matèria de pesca marítima, per a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les sol·licituds es presentaran abans del 15 de març de cada any.

Documentació
Sol·licitud no normalitzada. Quan la zona del concurs haja de reservar-se als participants, s'hauran de demanar informes de: - Demarcació de costes. - Federació de Confraries. - Capitania Marítima.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Sancions
L'incompliment del que s'establix en la Llei 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre defensa dels recursos pesquers.