Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'autorització per al trasllat i solta de peces de caça vives.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització per al trasllat i solta de peces de caça vives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquells titulars, arrendataris o adjudicataris de vedats de caça que vullguen realitzar soltes.

  Requeriments

  - Que l'amollament estiga previst en la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica o obeïsca a raons extraordinàries.
  - Que l'explotació d'origen dels animals acredite el compliment dels plans anuals zoosanitaris en vigor, i que compte amb autorització expressa per a la comercialització per a amollament en vedats de caça.
  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar-ne el tràmit.
  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris el tràmit es podrà iniciar pel representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any en els vedats de caça. L'antelació mínima de presentació serà d'almenys 20 dies a la data prevista de solta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=674

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud en imprés normalitzat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER AL TRASLLAT I SOLTA DE PECES DE CAÇA VIVA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.