Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius especials que es realitzen en la Comunitat Valenciana per a l'any 2024

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210802
|
Codi GVA: 929
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les subvencions estan destinades a donar suport a l'organització i realització d'esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat Valenciana per a 2024. Excepcionalment, s'inclouen els esdeveniments celebrats al novembre i desembre de 2023,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ESDEVENIMENT ESPORTIU ESPECIAL Tindrà la consideració d'esdeveniment esportiu especial tot esdeveniment esportiu, de caràcter extraordinari o anual, que acredite una gran rellevància, fonamentada en la seua repercussió social i l'alt nivell dels esportistes participants, els objectius...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Les federacions i els clubs esportius, els ajuntaments, les entitats locals menors i els organismes autònoms municipals, l'activitat dels quals en tots ells es desenvolupe dins de l'àmbit competencial de la Generalitat i que reunisquen els requisits establits en la resolució de la convocatòria i...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. - Si després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la Secció d'Esports corresponent els reclamarà a l'entitat...
Saber més
Observacions

Per a qualsevol dubte o aclariment hauran de posar-se en contacte amb: ALACANT – 965907666 o enviar un mail a dep.ali_dgd@gva.es CASTELLÓ – 964333807 o enviar un mail a dep.cas_dgd@gva.es VALÈNCIA – 961271317 o enviar un mail a dep.val_dgd@gva.es

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la corresponent convocatòria. Des del dia 18 d'abril fins al 9 de maig tots dos inclusivament. (DOCV núm. 9830 de 17/04/2024) L'incompliment d'este...

Saber més
Documentació
Les entitats interessades podran presentar un màxim de dues sol·licituds, excepte les federacions esportives que podran presentar tres. L'imprés de sol·licitud que figura com a annex I de la convocatòria, haurà d'anar acompanyat de la següent documentació: a) Informe de l'esdeveniment, segons...
Saber més

Resolució

Quantia i cobrament
QUANTIA L'import total màxim fixat en la present convocatòria es distribuirà entre les entitats beneficiàries atesos els criteris de valoració. S'establix com a límit màxim de subvenció el 30% del pressupost d'ingressos i despeses presentat, o de la liquidació dels totals d'ingressos i despeses...
Saber més
Observacions

Recursos que procedeixen contra la resolució Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/15).

Òrgans resolució