Sol·licitud de renovació anual de l'autorització de centres de busseig

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211639
|
Codi GVA: 15992
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la renovació de l'autorització d'obertura i funcionament atorgada als centres de busseig de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la...
 • Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regeixen els...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Tota persona física o jurídica de caràcter privat titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'un centre de busseig a la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, s'expedirà per part de la Direcció General de Costas, Ports i Aeroports, el cartell acreditatiu de centre de busseig inscrit en el registre, amb vigència d'1 any natural, que haurà d'exhibir-se en lloc ben visible de les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Preferiblement del 15 al 31 de desembre de cada anualitat.

Documentació
- Sol·licitud de la persona interessada. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal,...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

Renovació de l'autorització inicial atorgada: 20,79 euros

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet

que s'indica a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se