Accedir a la història de salut electrònica

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 223649
|
Codi GVA: 17026
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu principal és que els ciutadans puguen consultar els seus informes clínics. En aquest portal, podeu trobar tant informes HSE oferits per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública com informes generats en qualsevol servei de salut, disponibles en la història clínica digital del Sistema...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En aquest portal, podreu:

· Visualitzar la llista de documents disponibles.

· Consultar els informes clínics, guardar-los i imprimir-los.

· Ocultar de manera selectiva els informes clínics que no voleu que estiguen accessibles a professionals d'una altra comunitat autònoma.

o En aquest cas, els professionals podran saber que heu decidit protegir certa informació, encara que no sabran ni de quin tipus és aquesta. En cas de trobar-vos en una situació que, segons el parer del professional sanitari, requerisca atenció sanitària urgent, aquest podria arribar a visualitzar aquesta informació sense el vostre consentiment.

· Consultar els accessos als informes que han realitzat els professionals sanitaris a través d'HCDSNS i formular reclamacions en cas d'accés indegut.

o Els professionals sanitaris estan autoritzats per a accedir als informes d'un pacient només quan aquest requerisca assistència sanitària.

o El sistema conservarà el rastre de la identitat de les persones que accedisquen i de les característiques de la informació que consulten. Aquest rastre serà auditat periòdicament.

o És perseguible legalment qualsevol accés a aquesta informació no justificat per la necessitat d'assistència sanitària dels pacients individuals, o realitzat sense comptar amb l'autorització deguda, o que derive en un ús il·legítim d'aquesta.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Usuari del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana.

Requisits

L'accés a aquest portal està restringit únicament als ciutadans que estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana i disposen de targeta sanitària SIP. En cas de no estar empadronat a la Comunitat Valenciana, podreu accedir a la vostra informació clínica a través dels serveis que oferisca el servei de salut on estigueu donat d'alta.

Podreu accedir tant amb un certificat electrònic vàlid com amb Cl@ve.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Forma de presentació
Telemàtica
Si feu clic en l'enllaç indicat com a "Accés amb Cl@ve", sereu redirigit a la pàgina del sistema cl@ve en què se us indicaran quines opcions teniu per a identificar-vos i poder accedir al servei. Més informació: http://clave.gob.es/clave_home/clave.html Quan feu clic en l'enllaç "Accés amb...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució