Inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, S.A.U ISTEC

Codi SIA: 223653
|
Codi GVA: 17168
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu del Registre de Representants de l'ACCV és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper. L'existència...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

És molt important tindre present que tota representació donada d'alta en el Registre de Representants de l'ACCV només serà vàlida front a aquells tràmits que hagen sigut integrats en el registre. Per aquest motiu es recomana verificar si un tràmit electrònic consulta aquest registre abans...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques.

Requisits

Estar en possessió d'un certificat digital personal acceptat per @firma

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
La sol·licitud de la inscripció no requereix de cap documentació específica a presentar.
Forma de presentació
Telemàtica
La inscripció al Registre de Representants de l'ACCV només pot realitzar-se per mitjans electrònics, a l'accedir al següent enllaç: https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/ Per a l'accés s'haurà d'utilitzar un certificat digital personal (de persona física o jurídica) emés per...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució