Autorització a l'administració per a consultar, de forma telemàtica, les dades de les empreses que desitgen contractar amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 223659
|
Codi GVA: 17548
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-12-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comprove les dades d'identitat dels representants de les empreses interessades a contractar amb els seus organismes, així com les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
22-12-2014

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Empreses contractistes.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 22-12-2014

En el termini establit per l'Administració en el procés de licitació de què es tracte.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució