Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques de Presidència de la Generalitat.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 223666
|
Codi GVA: 17609
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització perquè Presidència de la Generalitat comprove les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social per a la percepció de beques, així com, si és el cas, les dades d'identitat dels beneficiaris d'estes.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones físiques beneficiàries de beques de Presidència de la Generalitat

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini establit per l'Administració en el procediment de concessió de beques de què es tracte.

Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució