Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Incllusivas.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211995
|
Codi GVA: 17650
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització perquè la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives comprove les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Hisenda Autonòmica, Tresoreria General de la Seguretat Social, identitat i residència dels...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones, físiques o jurídiques, que desitgen ser beneficiàries de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini establit per l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions.

Forma de presentació
Presencial

Registre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, siti en c/ Democràcia, 77, Torre 4, 46018 València, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment...

Saber més