Detall de Procediment

Tràmit telemàtic general en absència de tràmit telemàtic específic.

Codi SIA: 2415017
Codi GUC: 18422
Organisme: GENERALITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El tràmit telemàtic general és un punt d'accés telemàtic perquè la ciutadania puga presentar escrits, comunicacions, sol·licituds, que "no tinguen un tràmit telemàtic específic" assignat a aquest efecte, ja que si hi ha aquest últim, ha de ser el canal d'entrada utilitzat.

Interessats

Qualsevol persona física o jurídica identificats amb firma electrònica per a la realització d'un tràmit que no té assignat un tràmit telemàtic específic.

Forma presentació

Telemàtica
1) Passos que cal seguir: a.- Accedir a l'enllaç següent: https://sede.gva.es/va/tramit-generic b.- Una vegada en la seu, en la columna de l'esquerra s'ha inclòs un nou apartat anomenat: Tràmit genèric c.- En punxar-hi, apareixen totes les conselleries/organismes que disposen d'aquest tràmit, amb l'excepció abans indicada. d.-Una vegada seleccionada la conselleria corresponent, es mostren tots els tràmits telemàtics específics i en últim lloc el tràmit telemàtic general, perquè la persona sol·licitant puga seleccionar l'entrada telemàtica al procediment específic de la seua sol·licitud i en cas de que no n'hi haja, puga utilitzar el tràmit telemàtic general. 2) Requisits tècnics necessaris: a) Identificació electrònica Ha de disposar d'un certificat digital instal·lat en el sistema operatiu o del DNI electrònic amb el seu lector de targetes instal·lat i configurat degudament. Si no disposa de cap d'aquests mitjans d'identificació electrònica pot sol·licitar: -Per al certificat digital: en l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV): https://www.accv.es/va/ciutadans/certificats/ o bé en la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de la Reial Casa de la Moneda: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica -Per al DNI electrònic pot obtindre informació en l'enllaç següent: https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/inf_dni.html b) Firma electrònica: La sol·licitud s'ha de firmar electrònicament amb el certificat. Per a fer-ho, es carrega en la pàgina un mòdul de firma que requereix tindre instal·lat prèviament l'última versió de l'Entorn d'Execució Java (JRE). Vegeu requisits mínims de Sistema d'Autenticació i Firma Electrònica (SAFE), en l'apartat "Informació Complementària". 3) La documentació relativa a procediments que no tinguen tràmit telemàtic específic, en l'àmbit de les Conselleries d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la podran presentar presencialment i en suport paper, en qualsevol registre de la Generalitat, o bé per mitjà del punt d'accés general del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

òrgans de tramitació

Organismes

  • GENERALITAT VALENCIANA

Òrgans resolució

Organismes

  • GENERALITAT VALENCIANA