ZZ - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223764
|
Codi GVA: 18490
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius: - En la iniciació d'un procediment - En la instrucció del mateix: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions,... - En la renúncia de drets, en el desistiment...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
A la sol·licitud general telemàtica hauran d'adjuntar-se els documents previstos per la normativa que regule el procediment que es tracte, així com aquells que es consideren oportuns o hagen sigut requerits per l'Administració. Quan la presentació es realitze telemàticament a través de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les...
Saber més