Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana (VIII edició)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 225028
|
Codi GVA: 18830
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta resolució és convocar per a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana la VIII edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

El Jurat Estarà presidit per la Directora General competent en matèria de mobilitat de la Generalitat Valenciana. El Cap del Servei de Mobilitat Urbana assumirà la secretaria del jurat. Així mateix, integrarà el jurat un/a representant de cadascuna de les següents institucions: - Institut...

Saber més
Normativa
 • Resolucions anuals, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per les quals es convoquen els Premis de la Setmana...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Els Premis SEMcv 2023 estan dirigits a tots aquells que, en el seu àmbit d'activitat, hagen realitzat, o estiguen realitzant, alguna bona pràctica que promoga una mobilitat més sostenible en la Comunitat Valenciana. Les candidatures podran presentar accions que s'hagen realitzat dins del període...

Saber més
Requisits

Es convoca als ajuntaments, organitzacions, institucions, empreses, universitats, consorcis industrials (polígons, parcs empresarials, etc.), centres comercials, centres socials (poliesportius, biblioteques, etc.), associacions sense ànim de lucre i comunitats de veïns/as que hagen desenvolupat...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds o candidatures es presentaran a través de la plataforma habilitada a aquest efecte en la web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (www.premismobilitatcv.es), on s'indicaran les instruccions per a completar degudament cadascuna de les propostes i...
Saber més
Criteris de valoració
Durant el mes d'agost i primers de setembre, amb suficient antelació a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), la Secretaria Tècnica dels Premis SEMcv 2023 traslladarà la informació aportada per cadascuna de les candidatures a una fitxa tipus, on es podran visualitzar els...
Saber més
Òrgans de tramitació
El Servei de Mobilitat Urbana actua com a secretaria tècnica dels Premis SEMcv 2023.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La data límit de recepció de les candidatures serà el 4 d'agost de 2023, a les 14.00 hores. (DOGV núm. 9622, de 21.06.2023)

Documentació
Els/les candidats/ates podran presentar fins a tres accions als premis. La inscripció i aportació de la informació requerida que s'especifica en aquestes bases es realitzarà a través d'un formulari que es troba en la web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Les candidatures seleccionades com premiades pel jurat rebran, el mes de setembre i abans de la celebració de la SEMcv 2023 (del 16 al 22-09-2023), la comunicació i la invitació per a assistir a la cerimònia del lliurament dels premis. La resta de candidatures presentades rebran un comunicat...
Saber més
Quantia i cobrament
Premi de reconeixement S'estableixen tres categories de premis de reconeixement amb caràcter atemporal, en les quals el jurat podrà proposar candidatures i valorar la labor realitzada al llarg del temps, sense tindre en compte el termini de la present convocatòria. Aquestes són: 1. Reconeixement...
Saber més
Obligacions
1. Les persones participants s'obliguen a cedir a la Generalitat els drets d'explotació corresponents a l'eventual edició dels materials entregats en les sol·licituds, de manera que Generalitat pot utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la forma que...
Saber més
Òrgans resolució
La directora general d'Obres Públiques,Transports i Mobilitat Sostenible, per delegació de la secretària autonòmica competent en Mobilitat, resoldrà l'adjudicació dels premis atés el dictamen de la secretaria tècnica d'aquests, que seguirà la decisió del jurat reflectida en la seua corresponent...
Saber més